Communicator for BricsCAD

2 100,00 4 095,00 

Wierny import/eksport danych 3D CAD

Moduł Communicator BricsCAD bez problemu importuje dane geometrii i PMI ze wszystkich głównych aplikacji CAD

Wyczyść
  • Opis

Import, edycja, eksport, współpraca

Moduł Communicator BricsCAD umożliwia bezproblemowy przepływ danych pomiędzy różnymi mechanicznymi narzędziami CAD.

BricsCAD Communicator współpracuje z BricsCAD Pro, Platinum i Mechanical.