ZwCAD – rewelacyjna cena pełna funkcjonalność

Nowa wersja ZWCAD 2019

Najnowsza wersja ZWCAD 2019 posiada szereg nowych funkcji, ulepszeń oraz zmiennych systemowych.

BEDIT. Tworzenie i edycja bloków dynamicznych

Można tworzyć i edytować bloki dynamiczne.

Podkładanie plików PDF

Można podkładać pod rysunek pliki PDF, podobnie jak rastry. Można sterować

Skala opisowa

Można wyświetlać, tworzyć i edytować skale opisowe. W przestrzeni papieru takie na przykład elementy jak wymiary, teksty, bloki, kreskowania mogą być wyświetlane w jednakowej skali niezależnie od skali rzutni.

Drukowanie grupowe w przestrzeni modelu

Można poleceniem ZWPLOT jednocześnie drukować wiele arkuszy w przestrzeni modelu

Dokowane okno warstw

Można paletę warstw przenieść w dowolne miejsce, również na inny monitor.

Śledzenie wzdłuż osi Z

Można używać śledzenia biegunowego do rysowania również w kierunku osi Z.

Podkładanie plików DWFx

Można podkładać pliki DWFx.

Ciemny i jasny interfejs

Można zmieniać kolor interfejsu z ciemnego na jasny.

Pola, bloki i atrybuty

Ulepszono obsługę pól wstawianych do atrybutów. Obecnie można już wstawić do

Zobacz nowe możliwości programu ZWCAD 2019

Wybierając ZWCAD zyskujesz wiele:

ZWCAD to licencja bezterminowa, brak jest opłat subskrypcyjnych, istnieje możliwość aktualizacji do najnowszej wersji.
W ramach jednej licencji ZWCAD można używać wersji 64-bitowej i 32-bitowej.
W ramach jednej licencji ZWCAD można używać wielu wersji językowych np. polskiej, angielskiej, niemieckiej itd.
Oferujemy szkolenia z użytkowania ZWCAD na kilku poziomach zaawansowania.
Dostępna jest do pobrania bezpłatna wersja testowa ZWCAD, którą można używać, w pełnym zakresie funkcjonalności, przez 30 dni, po czym program przechodzi w tryb pracy przeglądarki.
ZWCAD to elastyczne licencjonowanie: klucz sprzętowy, kod programowy, licencja sieciowa.